شماره تلفنهای مستقيم و داخلی مجتمع(دانشكده كشاورزي)

براي دسترسي به شماره­هاي داخلي با استفاده از شماره­هاي  44-52237040-041 اقدام گردد

 

رديف

مكان

داخلي

رديف

مكان

داخلي

1

دفتر مجله بوم شناسي گياهان زراعي

301

14

آز کشت بافت و بیوتکنولوژی

315

2

ریاست دانشکده ( دکتر نظری ) 52335270

302

15

آزمایشگاه علوم باغبانی

316

3

اتاق اساتید ( مهندس قره داغی ) 52337215

303

16

آز مایشگاه فیزیولوژی

317

4

آزمایشگاه دامپزشکی ( خانم طاهری )

304

17

مدیر گروه رشته های کشاورزی(دکترمحبعلیپور) 

318

5

مدير گروه آشنايي با دفاع مقدس

305

18

مركز تحقيقات گياهان دارويي و محصولات ارگانيك

319

6

نگهبانی دانشکده(داخل ساختمان)

306

19

مدیر گروه مدیریت و اقتصاد کشاورزی(دکتر کیانی­راد)-دامپزشکی(دکتر اسدی)

320

7

اتاق دانشجویان دکتري

308

20

سوله كارگاه­ها و آزمايشگاه­ها(عليرضا قليزاده)

321

8

سایت کامپیوتر2

309

21

22

اتاق اجلاس

کتابخانه ( خانم خدایی )

 

322

323

9

سایت کامپیوتر 1

310

10

نگهبانی ورودی درب ورودی مجتمع

311

11

 سالن ورزشی(حسین علیزاده) 52337734

312

12

مسئول امور پژوهشی(مهندس محمودی) 52337215

313

13

آزمایشگاه  علوم خاک و آب و زمین شناسی

314

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com