مدیر گروه:

ناصر محبعلی پور رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، مرتبه علمی: استادیار

اساتید گروه:

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

یوسف

مجتهدی

دکتری

علوم جنگل

دانشیار

حسن

نورافکن

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

مهدی

اورعی

دکتری

علوم باغبانی

استادیار

مهرداد

اکبرزاده

دکتری

علوم جنگل

استادیار

وحید

عبدوسی

دکتری

میوه کاری

استادیار

سید محمدعلی

خواجه الدینی

کارشناسی ارشد

علوم باغبانی

مربی

 

رشته­ها:

دکتری تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و نوشابه­ای - سال تاسیس 1393

کارشناسی­ارشد فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه­ای و عطری – سال تاسیس 1389

کارشناسی علوم باغبانی - سال تاسیس 1380

کارشناسی فضای سبز - سال تاسیس 1383

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر سال تاسیس 1386

کاردانی پیوسته تولیدات گیاهی – سال تاسیس 1379

کاردانی امور زراعی و باغی- تکنولوژی تولیدات باغی – سال تاسیس 1386

 

کاردانی پیوسته علمی-­ کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر- سال تاسیس 1380

Go to top
saeed_sol@yahoo.com