مدیر گروه:

ناصر محبعلی پور رشته تحصیلی: دکتری تخصصی اصلاح نباتات (ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)، مرتبه علمی: استادیار

اساتید گروه:

نام

نام خانوادگي

ميزان تحصيلات

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

منوچهر

فربودی

دکتری

علوم خاک

استادیار

ناصر

نظری

دکتری

علوم خاک

استادیار

الناز

نوروزی اقدم

دکتری

آبیاری

استادیار

علی اکبر

سالاردینی

دکتری

علوم خاک

استاد

سیروس

آذرآبادی

دکتری

علوم خاک

استادیار

 

رشته­ها:

کارشناسی­ارشد شیمی و حاصلخیزی خاک سال تاسیس 1387

کارشناسی علوم خاک-  سال تاسیس 1380

کارشناسی ناپیوسته مهندسی آبیاری - سال تاسیس 1389

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com