دانشكده كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال 1372 با تأسیس رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع كارشناسی و جذب 175 نفر دانشجو شروع به فعالیت نمود. از ابتدای سال 1390 این دانشكده از ساختمان مركزی واحد میانه تفكیك و به محل فعلی آن واقع در فلكه دانشگاه و نرسیده به پلیس راه میانه-زنجان به مجتمع 40 هكتاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه انتقال یافت.

 

فضای آموزشی دانشكده مشتمل بر یك ساختمان آموزشی سه طبقه به مساحت 4500 مترمربع با 20 كلاس آموزشی مجهز به سیستم تهویه، رایانه، ویدئو پروژكتور، پرده نمایش و ... می باشد. همچنین دانشكده مجهز به یك سایت اینترنت وایرلس، یك باب سایت كامپیوتر، كتابخانه و پنج آزمایشگاه تخصصی  شامل بیوتكنولوژی و كشت بافت، علوم خاك و آب و زمین¬شناسی، گیاهپزشكی، علوم باغبانی - گیاهشناسی و دامپزشكی می¬باشد، كه اطلاعات بیشتر آن¬ها در لینك¬های مربوطه آمده است. علاوه براین دانشكده كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برخوردار از سه گلخانه آموزشی و تحقیقاتی و نیز دو مزرعه تحقیقاتی و آموزشی به مساحت دو هكتار و یك باغ دو هكتاری دارای انواع مختلف درختان میوه برای انجام امور آموزشی و تحقیقاتی دانشجویان عزیز و اعضای محترم هیأت علمی واحد میانه مهیا می باشند. 

 

گروه های آموزشی و رشته های تحصیلی موجود

 

 دانشكده هم اكنون داری  4 رشته در مقطع دكتری تخصصی شامل علوم باغبانی (با 4 گرایش گیاهان دارویی و ادویه¬ای و نوشابه¬ای، گیاهان زینتی، میوه¬كاری، سبزی¬كاری)، زراعت، اصلاح نباتات، و علوم مرتع،  9 رشته در مقطع كارشناسی ارشد شامل علوم باغبانی (گرایش گیاهان دارویی و ادویه¬ای و نوشابه¬ای)، علوم خاك (گرایش شیمی و حاصلخیزی خاك )، زراعت، اصلاح نباتات، علوم دامی (گرایش اصلاح نژاد دام)، صنایع غذایی، حشره¬شناسی، مدیریت كشاورزی، اقتصاد كشاورزی( با 4 گرایش سیاست و توسعه كشاورزی- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای كشاورزی- بازاریابی محصولات كشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست) و 16 رشته آموزشی در مقطع كارشناسی شامل( مهندسی آبیاری، مهندسی علوم خاك، مهندسی علوم باغبانی، مهندسی علوم دامی، مهندسی فضای سبز، مهندسی گیاه¬پزشكی، زیست شناسی سلولی و ملكولی-بیوتكنولو‍ژی، زیست¬شناسی سلولی و ملكولی-بیوشیمی، مهندسی اقتصاد كشاورزی، مهندسی محیط زیست، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، مهندسی تولیدات گیاهی، مهندسی تولیدات دامی، بهداشت مواد غذایی، علمی كاربردی پرورش طیور، علوم آزمایشگاهی دامپزشكی و علمی-كاربردی تولید و بهره¬برداری از گیاهان دارویی و معطر)، می¬باشد. 

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com