دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در سال 1372 با تأسيس رشته زراعت و اصلاح نباتات در مقطع كارشناسي و جذب 175 نفر دانشجو شروع به فعاليت نمود. از ابتداي سال 1390 اين دانشكده از ساختمان مركزي واحد ميانه تفكيك و به محل فعلي آن واقع در فلكه دانشگاه و نرسيده به پليس راه ميانه-زنجان به مجتمع 40 هكتاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه انتقال يافت.

فضاي آموزشي دانشكده مشتمل بر يك ساختمان آموزشي سه طبقه به مساحت 4500 مترمربع با 20 كلاس آموزشي مجهز به سيستم تهويه، رايانه، ويدئو پروژكتور، پرده نمايش و ... مي باشد. همچنين دانشكده مجهز به يك سايت اينترنت وايرلس، يك باب سايت كامپيوتر، كتابخانه و پنج آزمايشگاه تخصصي  شامل بيوتكنولوژي و كشت بافت، علوم خاك و آب و زمين¬شناسي، گياهپزشكي، علوم باغباني - گياهشناسي و دامپزشكي مي¬باشد، كه اطلاعات بيشتر آن¬ها در لينك¬هاي مربوطه آمده است. علاوه براين دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه برخوردار از سه گلخانه آموزشي و تحقيقاتي و نيز دو مزرعه تحقيقاتي و آموزشي به مساحت دو هكتار و يك باغ دو هكتاري داراي انواع مختلف درختان ميوه براي انجام امور آموزشي و تحقيقاتي دانشجويان عزيز و اعضاي محترم هيأت علمي واحد ميانه مهيا مي باشند. 

گروه¬هاي آموزشي و رشته هاي تحصيلي موجود

 دانشكده هم اكنون داري  4 رشته در مقطع دكتري تخصصي شامل علوم باغباني (با 4 گرايش گياهان دارويي و ادويه¬اي و نوشابه¬اي، گياهان زينتي، ميوه¬كاري، سبزي¬كاري)، زراعت، اصلاح نباتات، و علوم مرتع،  9 رشته در مقطع كارشناسي ارشد شامل علوم باغباني (گرايش گياهان دارويي و ادويه¬اي و نوشابه¬اي)، علوم خاك (گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك )، زراعت، اصلاح نباتات، علوم دامي (گرايش اصلاح نژاد دام)، صنايع غذايي، حشره¬شناسي، مديريت كشاورزي، اقتصاد كشاورزي( با 4 گرايش سياست و توسعه كشاورزي- اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي كشاورزي- بازاريابي محصولات كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست) و 16 رشته آموزشي در مقطع كارشناسي شامل( مهندسي آبياري، مهندسي علوم خاك، مهندسي علوم باغباني، مهندسي علوم دامي، مهندسي فضاي سبز، مهندسي گياه¬پزشكي، زيست¬شناسي سلولي و ملكولي-بيوتكنولو‍ژي، زيست¬شناسي سلولي و ملكولي-بيوشيمي، مهندسي اقتصاد كشاورزي، مهندسي محيط زيست، مهندسي زراعت و اصلاح نباتات، مهندسي توليدات گياهي، مهندسي توليدات دامي، بهداشت مواد غذايي، علمي كاربردي پرورش طيور، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي و علمي-كاربردي توليد و بهره¬برداري از گياهان دارويي و معطر)، مي¬باشد. 

 

بالا
saeed_sol@yahoo.com